post

От тази година се въвежда по-строг контрол върху изискванията за поддръжка на язовирите, пише agro.bg. Той ще се извършва в няколко степени от компетентни лица – хидроинженери, експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, областните управители и прокуратурата.

След въвеждане на измененията през 2015-та година, на контрол подлежат и язовирни стени, които до този момент не са били в списъците.

До този момент експертите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са посетили 593 обекта. От тях само при 42 е установено, че не са язовирни стени и не подлежат на надзор. За Кюстендилска област те са 98, а за Благоевградска са 445. Най-малко са в Перник – 40.

В състоянията на язовирите в Благоевградска и Кюстендилска области не са отчетени отклонения. Следи се за правилното залесяване с растителност и сигурността на стените след природни катаклизми, като земетресения. Според новите изисквания собственици на язовири могат да са само лица с хидротехническо образование. Това ще гарантира сигурността на съоръженията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *