post

През последните пет години Черноморската банка за търговия и развитие е предоставила финансиране за страната в общ размер на 84,56 млн. евро, като одобрените проекти са от всички приоритетни сектори. Финансовата подкрепа включва кредитни линии за малки и средни предприятия, корпоративни заеми и закупуване на корпоративни облигации, издадени от български емитенти. Това става ясно от отговор на финансовия министър Владислав Горанов на въпрос от депутата от БСП Румен Гечев относно инвестиционни проекти на Черноморската банка, съобщава investor.bg.

Дейността на кредитната институция в отделните страни акционери се определя със стратегия за четиригодишен период, която се одобрява за всяка конкретна държава. Стратегията на българската банката за периода 2015 – 2018 г. предвижда финансиране на проекти в размер на 126 млн. евро в секторите инфраструктура и енергетика, производство, малки и средни предприятия, и туризъм, става ясно още от отговора.

Според Горанов очакванията са до края на 2018 г. целите на стратегията, както и обемът, който е ангажиран в документа, да бъдат покрити напълно.

Финансовият министър уточнява още, че целта на Черноморската банка за търговия и развитие е да допринася за развитието на Черноморския регион и сътрудничеството между страните акционери.

„Независимо че е сравнително малък пазарен участник, банката провежда гъвкава политика, съобразена с динамичното развитие на регионалната икономика, като финансира проекти, които подпомагат основните приоритети на нейния мандат. Българското дялово участие в уставния капитал на банката е в размер на 13,5%, или 270 хил. акции“, посочва още Горанов.

Министерството на финансите е институцията, която представлява страната в управителните органи на банката – Съвет на управителите и Съвет на директорите. От 2014 г. България отново има свой представител на позицията вицепрезидент, който се избира на ротационен принцип. Съветът на управителите заседава най-малко веднъж годишно, а заседанията на Съвета на директорите се провеждат на всеки два месеца. Чрез своите представители в управителните органи на банката България участва активно при вземане на решения, свързани с бизнес стратегията и политиката на банката, а също така при одобрение на проекти за финансиране и тяхната реализация, пише в отговора на Владислав Горанов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *