post

Процентът на обявените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), спрямо общия ѝ бюджет, надхвърля 75% или близо 1.9 млрд. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на публичното представяне на процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ в София. Такива представяния бяха направени още във Варна, Велико Търново, Плевен, Стара Загора и Пловдив.

„Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 72 млн. лв. Очакваме средствата да са достатъчни за финансирането на над 70 проектни предложения в трите категории – микро, малки и средни предприятия“, съобщи зам.-министър Манолев. По думите му нейната основна цел е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията, чрез прилагане на нови решения. Тоест, да се увеличат малките и средни предприятия прилагащи мерките за ресурсна ефективност, което да доведе и до подобряване на симбиозата между тях, на ефективността им, намаляване на себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната конкурентоспособност. „Процедура с подобна насоченост не е имало до момента в сегашния, а и в предишния програмен период“, допълни икономическият заместник-министър.
Към днешна дата общия размер на разплатените средства по ОПИК надхвърлят 588 млн. лв., стана ясно по време на събитието. „Разчетите показват, че вече около 1500 компании са се възползвали от финансирането по програмата, а ако запазим това темпо до края на програмния период се надяваме да обхванем около 3 хил. предприятия. Затова се надявам и присъстващите днес тук да бъдат максимално активни да получим колкото се може повече проектни предложения и по тази процедура“, каза още Александър Манолев.
Процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ бе обявена на 23 ноември 2017 година и проектните предложения могат да бъдат подавани до 16:00 часа на 23 април 2018 година.  Допустими по процедурата са кандидати, които са микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.), които кандидатстват за подобряване на ресурсната ефективност в икономическа дейност, попадаща в сектор C „Преработваща промишленост” и имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *