post

Строителството на жилищни сгради се увеличава за година, нараства площта им и броят на жилищата в тях. Строителството на административни сгради намалява, но площта им е по-голяма. Това показват данните за издадените разрешителни за строеж и започнатите обекти през последното тримесечие на 2017 г., съобщи НСИ.

Най-много разрешителни за строеж и най-активното ново строителство е в област Пловдив.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 296 жилищни сгради със 7 327 жилища в тях и 904 953 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 30 административни сгради/офиси с 29 251 кв. м РЗП и на 1 130 други сгради с 691 264 кв. м РЗП.

Спрямо година по-рано издадените разрешителни за жилищни сгради са с 15.5% повече, жилищата в тях – с 37.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 33.1%. Издадените разрешителни за административни и други видове сгради намаляват съответно с 6.3 и 26.5%, а и тяхната РЗП бележи спад респективно с 63.5 и 34.4%

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 215, София (столица) – 201, Бургас – 123, и Варна – 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 703, Пловдив – 1 642, Варна – 697, и Бургас – 531.

Между октомври и декември е започнало строителството на 779 жилищни сгради с 4 215 жилища в тях и с 543 767 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 27 158 кв. м РЗП и на 570 други сгради с 454 681 кв. м РЗП.

В сравнение със същия период на предходната година започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 8.2%, жилищата в тях – с 11.4%, а разгънатата им застроена площ – с 15.0%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 20.0%, но площта им е със 134.1% по-голяма. Започнатите други видове сгради са повече с 6.3%, а разгънатата им обща застроена площ – с 1.0%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 108 жилищни и 87 други сгради; София (столица) – 131 жилищни, 3 административни и 36 други сгради; Варна – 105 жилищни и 27 други сгради; Бургас – 87 жилищни и 36 други сгради.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *