post

„Подкрепих предложението за регламент за премахване на геоблокирането, защото тази практика е в противоречие със свободите на вътрешния пазар”, това каза евродепутатът Момчил Неков, по време на аргументуране на гласуването на Предложение за регламент на Европейския парламент и на Света за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, съобщи КРОСС.

В изказването си Неков обясни, че българските потребители са на дванайсето място в класацията за най – дискриминирани граждани от онлайн търговците, а с приемането на Регламента, ще могат вече свободно да пазаруват онлайн, да се възползват от достъпни цени и да използват свободно кредитната си карта, с което да чувстват пълноправни граждани на Европа.

Данните сочат, че почти 68 % от жалбите са за това, че потребителите са се изправяли пред разлика на цените или услугите – най-вече при поръчката на стоки, като електроника, домакински уреди, превозни средства, дрехи, книги, сваляне на музика или данни, а близо 25 % от случаите касаят услуги, свързани с туризма, включително такива, предоставяни от туристически агенции, места за настаняване или увеселителни паркове.

Не на последно място българският евродепутат напомни, че не трябва да забравяме, че малките и средни предприятия са моторът на европейската икономика и за тях трябва да създаваме стимули за развитие, а не препятствия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *