post

Новосъздадено контролно звено в Министерството на туризма ще проверява лица, извършващи туристически услуги. Решението бе прието от депутатите с гласуваните на първо четене промени в Закона за туризма.

Длъжностни лица от ведомството ще могат да проверяват, както обектите, така и дейността на лицата, предава агенция Фокус. За създаването на новото контролно звено ще е необходимо прехвърлянето на 30 щатни бройки от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Промяната се налага заради многобройните сигнали за нарушения, адресирани до Министерството на туризма.

Промените предвиждат съставените констативни протоколи да се изпращат до КЗП за осъществяване на последващ контрол и налагане на санкции. Увеличава се горната граница на имуществените санкции – от 1000 на 3000 лв. Въвежда се глоба в двоен размер при повторно нарушение.

От КЗП не подкрепят промяната с мотив, че с дублиращата контролна дейност не се постига намаляване на административната тежест и няма как Комисията да наказва по констативни протоколи, съставени от Министерството на туризма.

За БСП е спорен е текстът за създаване на контролно звено за туристическите обекти.

“На този етап е неприемливо министърът на туризма, респективно министерството, да категоризира, сертифицира и в същото време да се самопроверява, възрази Христо Проданов”, цитиран от БТА.

С промените се определят минималните лимити на отговорност при сключване на договор за задължителна застраховка в зависимост от декларирания оборот през последната година.

Намалява се и административната тежест при предоставянето на услуги по Закона за туризма. Отпада изискването за 19 вида документа при предоставяне на различни туристически услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *