post

България, Малайзия, Бахрейн, Ангола и Парагвай получиха финансиране по съвместен проект на ООН чрез програмата Хабитат за проследяване на интегрираните инвестиции в градовете и жилищната политика.

Това стана ясно по време на първата съвместна среща на участващите държави и партньори в проекта “Укрепване на капацитета на националните и местните власти за формулиране и прилагане на жилищни политики и стратегии“, в която участие взе заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Зам.-министър Деница Николова  изказа своите благодарности към  представителите на програма Хабитат на ООН за включването на  България в проекта за укрепване на капацитета на националните и местните власти, които да могат да формулират и прилагат интегрираните градски стратегии и в частност жилищна политика в подкрепа на изпълнението на целите за устойчиво развитие. „Темата за жилищното осигуряване трябва да бъде призната като един от основните  приоритети в градското развитие“, отбеляза зам.-министър Николова.

Зам.-министър Николова обърна внимание, че за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  българското правителство приоритетни  са интегрираното градско развитие, стартирането на дейности в областта на децентрализацията и жилищната политика.  Тя запозна участниците с част от  спецификите на жилищния сектор в България и посочи, че 96% от собствеността е частна. Пред участниците във форума зам.-министър Николова обясни, че в България е разработена  и успешно се изпълнява програмата за енергийна ефективност  на многофамилни жилищни сгради, в която държавата инвестира 1 млрд. евро от държавния бюджет. В допълнение, над 200 млн. евро са средствата, които са предоставени от Оперативната програма „Региони в растеж“ в подкрепа на мерките за постигане на по-висока енергийна ефективност.

С изпълнението на дейностите по проекта се очаква да се даде възможност чрез анализи, обмяна на опит и добри практики да се създадат модели за успешно надграждане на постигнатите резултати в градското развитие и жилищна политика. В хода на изпълнението, Хабитат ще предостави външна експертиза, която да допринесе за успешното реализиране на проекта.

Програмата на Организацията на обединените нации (UN-Habitat), насърчава устойчивото развитие нанаселените места и устойчивото градско развитие чрез разработване на политики, изграждане на капацитет, генериране на знания и укрепване на партньорствата между правителствата и гражданското общество. Програмата има и за цел да популяризира социално и екологично устойчиви градове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *