post

Продажбите на български стоки в чужбина са нараснали с 10.7% през 2017 г., което е значително ускорение спрямо предходната година, когато увеличението беше 2.6%. Експортът е на обща стойност 52.2 млрд. лв., като две трети от сумата се дължи на сделки със страни от ЕС, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Въпреки силното представяне на износа обаче вносът успява да го изпревари с ръст от 15.4% за годината и продажби на стойност 59.1 млрд. лв. Така търговското салдо остава на минус от почти 6.9 млрд. лв., а нетният принос на външната търговия към растежа на икономиката – отрицателен.

Само през декември експортът отбелязва спад от 0.9% спрямо същия период на 2016 г. Причина е забавяне на растежа на търговията с ЕС, но и спад на продажбите в трети страни.

Продажбите на български стоки в страните от ЕС продължават да нарастват на годишна база, но темпът се забавя – от 15.3% през ноември до едва 2.8% месец по-късно.

През ноември принос за растежа имат изделията от мед, при които растат и количествата, и цените. Сумата на продажбите за месеца достига 304.4 млн. лв., което е с 44% над нивото от година по-рано. Друг фактор в полза на положителната промяна са машини, апарати и части, които допринасят общо с 3.1 пр. п. към увеличението за месеца.

Същевременно обаче продажбите на цигари намаляват с 44% до 13.6 млн. лв., а по-слабият експорт на лекарства и облекла понижава растежа с още 0.6 пр. п.

Най-големият търговски партньор на България извън съюза към края на годината отново е Турция с продадени български стоки за над 4 млрд. лв. (10% нагоре спрямо 2016 г.). Една четвърт от сумата идва от търговията с горива, а друга от продажбите на стоки от мед и олово.

Далеч на второ място е Русия с 1.4 млрд. лв., но голяма част от стойността са тръбите. Над 900 млн. лв. пък е сумата на продадените стоки от мед на Китай – страната е един от най-големите потребители на цветния метал в света. Така държавата се нарежда като третия най-голям търговски партньор на България извън ЕС с 1.2 млрд. лв. обща стойност на продажбите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *