post

Икономическите индикатори продължават да подсказват разширение на инвестиционните обеми в ЦИЕ-6 през 2018 г., вероятно над постигнатите 12.9 млрд. през 2017 г. Настоящият икономически и инвестиционен цикъл може да достигне най-високата си точка през 2019 г. Colliers публикува последния си доклад за инвестиционния пазар на имоти в ЦИЕ-6 през 2018 г. По-долу са представени основните моменти от него.

Растежът мотивира инвестиционната активност

Стабилният ръст на БВП в Европа (2,5% на годишна база за 2017 г.) мотивира инвестициите в държавите от ЦИЕ. Повишената активност в ЦИЕ-6 от страна на местни инвеститори и такива от ЕС, както и нивата на потребление вероятно ще доведат до достигане на пика на икономически растеж през 2019 г.

Скоро ли ще настъпи пик?

Ръстът на наемните нива достига високи стойности в сектора на офис площите в региона, което показва стабилна икономическа активност. Строителството в държавите от ЦИЕ-6 предполага сериозен подем в тази сфера. Друга индикация за това е, че инвестициите в хотели са се удвоили през 2017 г. до размер от 988 млн. евро. Подобно развитие обикновено е знак именно в тази посока.

Симптоми за „страх от височини“

Основните рискове включват ръст на инфлацията, недостиг на пазара на труда, високи лихвени проценти, съответно повишени разходи при финансиране на инвестиции в региона. Извън ЦИЕ, ЕЦБ може да предизвика изненада на пазарите като също от своя страна увеличи лихвените проценти. Други фактори, които следва да се имат предвид са онлайн търговията, данъците и популистката политика, както и прекомерно строителство на проекти, което би могло да се случи през 2019 г.

Двигатели на растежа

Очакванията са настоящото развитие на инвестиционния пазар в ЦИЕ да се запази през 2018 г., като вероятно доведе и до продължаващ ръст на БВП. Германският IFO индекс на бизнес климата остава условие за позитивни очаквания към пазара в ЦИЕ-6.

Марк Робинсън от Colliers коментира: „Пазарът в Европа процъфтява, Еврозоната отбелязва здравословен ръст от 2,5% през третото полугодие на 2017 г. спрямо същия период през предходната година. БВП в ЦИЕ–6 се подобрява в резултат на износа към Европа (и не единствено), инвестиционната и потребителската активност. Въпреки че лихвените проценти (в Чехия и Румъния) се увеличават и ще продължават по същия начин, ръстът ще остане факт  и през 2018 г.“

Инвестиционните обеми нарастват

Позитивното развитие на  сектора на недвижимите имоти се отразява правопропорционално на инвестиционните обеми. Индикаторът за потреблението EU ESI за ЦИЕ-6 сигнализира за лек ръст на инвестициите в сравнение с предишната година. През 2017 г. техният обем е бил 12.9 млрд. евро – 6% повече отколкото през 2016 г. (12.2 млрд. евро). Посоката на развитие е позитивна най-малко за следващите 18 месеца.

Защо да купуват купувачите?

В повечето европейски столици се наблюдава ръст на наемните нива, както Colliers прогнозира преди 12 месеца. Този тренд продължава, особено в по-ликвидните пазари като Варшава и Прага. Заетостта на главните търговски центрове е много висока. Това, което следва да се отбележи е цикличният ръст на наемите на офиси, който се забеляза особено силно към края на 2017 г. и е сигнал за подем на икономиката. Това е видно в най-голяма степен в Будапеща, София, Букурещ и Прага.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *