post

 

Местата в София, в които няма да има ограничение за височината на застрояване няма да бъдат определени със промените в Закона за устройство и застрояване на Столичната община, които се разглеждат в комисията по местно самоуправление в парламента. Максималната височина на сградите в останалите райони на София пък може да бъде 75 метра, пише Дневник.

Промените в закона бяха инициирани от Столичната община и предвиждаха две зони за строителство на небостъргачи – около Централната гара, край бул. “Цариградско шосе” след 7-ми километър (около и след “Интер експо център”) и на Околовръстното шосе в при квартал “Люлин” и бул. “Царица Йоана”.

Целта им е да се ограничи безразборното строителство на сгради, като се въведат ограничения за височината, изисквания за озеленяване и затваряне на вратичките, които досега се използваха от инвеститори.

Те бяха внесени в Народното събрание през ноември и бяха приети на първо четене през януари. От днешната среща се разбра, че след това работната група е решила, че със Закона за устройство на София може единствено да предвиди възможности в града да има зони без ограничение на височината, но не и да се определя кои да бъдат те.

Главният архитект на София Здравко Здравков обясни, че местата за небостъргачите ще бъдат определени с Общия устройствен план, като промените в него предстоят. “Очакваме тогава предложените първоначално от нас зони да се потвърдят, а може и да се появи още една”, каза Здравков.

Столичната община подготвя промени в Общия устройствен план на София от 2016 г., като главният архитект създаде звеното “Визия за София”. Към проекта се включиха различни професионални организации, които работят по няколко направления в градската среда, за да се намерят най-правилните промени. Очаква се резултатит да бъдат готови до края на тази година, а от 2019 г. да започнат обсъжданията в районите на столицата.

Другата промяна, която е направена е отпадането на максималната допустима височина от 125 м за някои зони на София, като се предвижда то да бъде до 75. Здравков посочи, че това не означава, че всяка нова сграда ще може да достига до тази височина, защото проектите трябва да отговарят и на изисквания за плътност и интензитет (кинт) на застрояването, каквито има за всеки парцел. Главният архитект припомни и чеприетата през октомври наредба за обществените обсъждания предвижда през тази процедура да минават проекти за всяка сграда над 50 метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *