Безработицата в България през януари се понижи до 5,9% след нейната стабилизация на ниво от 6,1% през предходните три месеца, показват данни на Евростат.

Така нашата страна е една от 17-те страни-членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

В началото на 2018 година общо 204 хиляди българи са били без работа спрямо 208 хиляди през декември 2017 година и 217 хиляди безработни през януари 2017 година.

Нивото на младежката безработица в България се понижи през януари до 11,8% от 12,1% през предишния месец и спрямо 14,0% година по-рано, като за втори пореден месец общо 24 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 22 хиляди безработни в началото на 2017 година.

През януари безработицата в ЕС остана за трети пореден месец на ниво от 7,3%, което е най-ниско ниво от октомври 2008 година.

Безработицата в еврозоната през януари се стабилизира в декемврийското дъно от 8,6%, което е най-ниска безработица от декември 2008 година.

Според европейската статистика общо 17,931 млн. европейци, от които 14,111 милиона от еврозоната, са били без работа през първия месец на миналата година, като спрямо декември 2017 година е отчетено понижение на безработните в ЕС с 19 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната се понижи в рамките на месец с 10 хиляди. Спрямо януари 2017 година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,867 милиона, от които 1,429 милиона в рамките на единния валутен блок.

Най-ниска безработица през януари е регистрирана в Чешката република (2,4%), следвана от Малта (3,5%) и Германия (3,6%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 20,9%, според данни за ноември 2017 година) и в Испания (16,3% през януари 2017 година).

В началото на годината общо 3,646 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 16,1%), като това представлява понижение на младежката безработица с 333 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 17,6%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *