post

Седем кандидати са подали оферти за изграждане на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) с прогнозна стойност 1 млн. лева без ДДС. Това е станало ясно при отваряне на предложенията им, съобщиха от Министерството на туризма, без да посочват имената на участниците.

Те ще станат ясни при отварянето на ценовите им предложения, уточниха от ведомството. Единната система за туристическа информация, която се чака още от предишния мандат на Николина Ангелкова като министър на транспорта,  би трябвало да свърже регистрите на хотелите с НАП, МВР и общините.

Предстои да бъде направен преглед на документите за допустимост, а след това да се разглеждат техническите оферти. Ще бъдат отворени ценовите предложения само на кандидатите, които отговаряли на изискванията. Избраният изпълнител ще има срок от 6 месеца да изгради и въведе в експлоатация единната система.

Системата трябва да свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерството на туризма, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите и общините. Очаква се и да оптимизира събираемостта на постъпленията от туристическата дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *