post

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се повиши през януари с 0,3% спрямо декември 2017 година, когато нарасна с 1 на сто, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство нарасна с 3,5%, след повишение с 2,3% в края на 2017 година.

Това представлява подобряване на промишлеността в нашата страна за дванадесети пореден месец, след като за последно производството излезе на негативна територия през януари 2017 година, когато се сви с 1,0 на сто.

През януари увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост – с 0,3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,9%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление с 0,3 на сто.

На годишна база производството в преработващата промишленост нараства с 10,3%, при спад с 8,7% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с 4,6% в добивната промишленост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *