post

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2017 г. износът на България за ЕС нараства с 10.8% спрямо 2016 г. и е за общо 34.5 млрд. лв, пише Дневник. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 67.5% от износа за държавите – членки на ЕС.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите “Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (30.3%) и “Артикули, класифицирани главно според вида на материала”2 (23.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор “Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (14.8%).

Вносът на България от ЕС се увеличава с 11.2% спрямо 2016 г. и е за 37.8 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор “Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”4 (45.6%). Намаление се наблюдава единствено в сектор “Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход)” (5.6%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2017 г. е отрицателно и е на стойност 3.3 млрд. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *