post

Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“ ще бъдат одобрени по време на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за транснационално сътрудничество. Проектите са по третата покана за набиране на предложения по програмата. Девет от одобрените проекти са с участието на България, като в осем от тях страната ни е пълноправен партньор, а в един е водещ. Предстои да се подпишат договори за тяхното изпълнение.

Българска мениджмънт асоциация e партньор по проекта „BioGov“, насочен към обучение и обмяна на опит на експерти за подобряване на политиките в областта на опазването на природното и културно наследство.

Сдружение „Бизнес Агенция“ е партньор в проекта „Devise“, по който се предвижда да се увеличи потенциала на малките и средни предприятия в областта на цифровите технологии като средство за конкурентоспособност.

Българска асоциация по рециклиране е част от проекта „CircPro“, който ще  популяризира циркулярно възлагане на обществени поръчки по опита на  скандинавските страни.

Проект „One way” има за цел да допринесе за запазването, защитата, насърчаването и развитието на природното и културното наследство.  Партньор по него е Търговско промишлена палата – Враца.

Община Габрово и Център за устойчивост и икономическо развитие са партньори по проекта „GPP-Stream“. Целта е да подобри управлението, изпълнението и мониторинга на политическите инструменти, които интегрират подходите за въвеждане на „зелени обществени поръчки“, така че да се постигне максимално увеличаване на ефективността на ресурсите.

Областна администрация – Пазарджик е партньор по проекта „Regions 4FOOD4.0“. Той е насочен към въвеждането на иновации в хранително-вкусовата промишленост.

Към превръщането на Европа в привлекателна за развитието на предприемачеството у младите хора, разкривайки привлекателни работни места и места за живот, чрез разработване стартиращи фирми и  консултантска подкрепа, е насочен проект „OSS“. Партньор по него е Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца.

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е водещ партньор по проекта „DeCarb“, който има за цел да подпомага на чистота на въздуха и намаляване на въглеродните емисии, насърчавайки публичните власти да предприемат мерки за  използване на „чиста енергия“. За целта се предвиждат серия от обучения и семинари, чрез които да се подпомогне реализирането на проекти за възобновяеми енергийни източници, преквалификация на работната сила и др.

Пред участниците в заседанието зам.-министър Николова обясни, че програмата представлява основен хоризонтален инструмент на ЕК, който подпомага създаване на партньорства и обмяна на опит между отделните държави за изпълнението на политики в различни области. Фокусът е поставен върху подобряване на конкурентоспособността, високите технологии, научно-изследователската дейност, политиките за борба с климатичните промени и тяхната превенция, подобряването на околната среда.  Достъп до финансиране имат всичките 28 страни членки на ЕС, заедно с Норвегия и Швейцария.

„Досегашният ни опит показва нарастващия интерес на българските партньори да участват и реализират проекти по програмата, които допринасят за получаването и обмяната на опит, добри практики и нови подходи при изпълнението на политиките в различните райони на ЕС“, коментира още заместник-министър Николова. Общият бюджет  на програмата до 2020 г. е над 426 млн. евро, като безвъзмездните европейски средства са почти 360 млн. евро, а останалата част е национално съфинансиране.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на програмата, ще бъде представен напредъкът в изпълнението на проектите от първа и втора покана. Утре – 14 март ще бъдат представени два проекта, които се изпълняват по програмата с участието на партньори от България като държава-домакин на срещата. Това ESSPO и InnoBridge.

Проектът „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на малки и средни предприятия“ (ESSPO), по който партньор е община Габрово, цели да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на малките и средни предприятия и ангажираността им с иновационни дейности в регионите. В него си сътрудничат 9 партньорски организации от Полша, Франция, Испания, Германия, Естония и България.

Увеличаването на конкурентоспособността на малки и средни предприятия е в основата и на проекта InnoBridge, по който партньор е Асоциация за развитие на София заедно с още 8 страни. Той цели преодоляване на разликата в иновациите чрез превръщане на резултатите от научноизследователската и развойна дейност в търговски успех по по-ефективен и ефикасен начин”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *