post

Бизнесът с дървесни пелети се развива с много бърза скорост. Износът на това биогориво нараства с всяка година, защото все повече се ползват екологични методи за отопление, както в бита, така и в промишлеността. Предимствата са много повече и много по-перспективни, отколкото останалите видове гориво. Подробности за дървесните гранули вижте тук peleti.xyz.

Тези, които вече се отопляват с дървесни пелети виждат на практика ползите. При разработването на бизнес план, едно добро проучване на възможностите и осигуряването на инвестиционни средства, много бързо може да навлезете в бизнеса с производството на дървесни пелети, защото пазарът се разширява изключително бързо, както в България, така и в Европа.

Начертайте схематично опорните точки във вашият бизнес план и започнете да събирате нужната информация. Потърсете мнения за видовете оборудване за производство на пелети, място и сграда, в която е най-подходящо да се осъществява производството, откъде ще се снабдявате със суровината и каква е най-добре да бъде тя, как ще се съхранява и пласира готовата продукция.

Разбира се не на последно място планирайте и ефективен маркетинг.

Добрите бизнес практики показват, че брандирането е най-важната част от дългосрочните планове за бизнес успехи. Клиентите ви трябва да разпознават вашият продукт или да бъдат улеснени, да го изберат. Колкото по-лесно клиентите взимат решение, толкова повече ще продавате. Но това е неразривно свързано с качеството на продукта и коректното му представяне. Ако няма да произвеждате качествен продукт, то не се захващайте изобщо. Или поне намерете причина за ниското качество и акцентирайте на нея, например ниската цена, че за точно определено приложение, не е нужно по-високо качество и т.н.

Почтеността в бизнеса продава най-добре и гради най-бързо перфектен имидж. Това води до бърза и сигурна възвращаемост на инвестициите.

Основното приложение на дървесните пелети е за отопление със съответното оборудване, което може да видите тук peleti.xyz. Но тези дървесни гранули имат и други приложения – в помощ на градината, селското стопанство, отглеждането на животни и т.н.

Поради това е добре да заложите в маркетинговата си стратегия да произвеждате дървесни пелети, освен за отопление и за останалите направления, в които те са приложими.

Ако проучите по-добре, ще видите, че в не малко от случаите е нужно само да направите подходящата опаковка със съответното упътване за приложение. Например, „пелети подходящи при отглеждане на коне“, „пелети подходящи за отглеждане на гъби“, „пелети подходящи за котешки тоалетни“, „дървесни пелети подходящи за мулчиране“, „дървесни пелети подходящи при отглеждането на… добитък“ и т.н.

Защо е нужно брандирането?

Това не е трик само за бързо продаване на произведената продукция. А улесняване на клиентите в избора им, според нуждите. Клиентът знае, чул е, препоръчано му е, че марката Х предлага дървесни пелети за отглеждане на коне и се насочва към нея.

Ако предположим, че клиент „А“ се колебае, какви пелети да избере за отопление на къщата си, но отглежда кон, то той ще бъде улеснен и насочен още от опаковката и марката, че за него са подходящи дървесните пелети от иглолистна дървесина на марката „Х“, единствено те могат да се използват в конюшнята. Така клиент „А“, знае и че в тези пелети няма химически примеси и за него е изгодно да купи много по-голямо количество, защото ще са му нужни и за отопление и за съответните нужди на коня/конете/конната база. Купувайки по-голямо количество, цената е по-изгодна за него. А за производителя, че по-бързо пласира продукцията си.

Ако клиент „Б“ иска да отглежда гъби, ще знае, че марката „Х“ предлага подходящи пелети от широколистна дървесина, които са подходящи за отглеждане на гъби, освен за отопление.

Ако клиент „В“ има ветеринарен кабинет/клиника/аптека/магазин за животни, то знае, че ще зарежда от производител „Х“, който предлага подходящите за различните цели при отглеждането на различните животни дървесни пелети, но предварително ги е пакетирал със съответните опаковки, уведомяващи и за качеството и приложението. Пелети за коне, пелети за котки, пелети за папагали, пелети за овце, пелети за морски свинчета… А всъщност това са пелети за отопление, с тази разлика, че в тях гарантирано няма химически примеси. Тоест, ако вие произвеждате качествени пелети за отопление, то същите може да ги пакетирате и етикирате и според другите им приложения в животновъдството и селското стопанство. А защо не и да заложите на индивидуални, специално създадени продукти като например пелети от широколистна дървесина примесени с пшеничени трици. Този вид пелети са подходящи за отглеждане на гъби, особено медицинските скъпи сортове като Рейши, Шийтаке и др.

Разбира се, за да се организира такъв бизнес, не е нужно и да сте производител. Може да изкупувате произведените вече пелети, но да сте достатъчно добре информирани за начинът на производство и състав, за да ги опаковате по подходящо описан начин за съответното приложение. Тези, които са с химически примеси, неподходящи лепила, избелвани и т.н. да са само за горене, а тези които са чисти, слепени при много висока температура само с естественото си съдържание на лигнин те да бъдат опаковани с подходящото описание и големина на опаковките според приложението. Когато става въпрос за пелети подходящи за конюшни – грамажът ще е много по-голям в една опаковка, а когато става въпрос за котешки тоалетни, постелки за папагали или морски свинчета, то опаковките е добре да бъдат с по-малък грамаж.

Щом става въпрос за производство е добре да се проучи от какво може да се правят гранули, от какви материали и за какво приложение и да се съобразим с намеренията си избирайки оборудването, с което ще се произвежда.

Друго направление, което може да развиете като самостоятелен бизнес или като част от производството е предлагането и на нужното оборудване за използването на дървесните пелети. А имено: котли за пелети, печки на пелети, пелетни камини, градински нагреватели на пелети, барбекю на пелети … както и аксесоарите към тях. На peleti.xyz има описани характеристики на оборудването за производство на пелети.

Също така може, вместо да произвеждате пелети, да инвестирате в производството на оборудване, което работи с пелети, а не само неговото продаване.

Ако ще произвеждате дървесни пелети е разумно да се организира в такъв район и място, където е най-близо да се доставя суровината. В повечето случаи е талаш, стърготини, чипс, изрезки от цели трупи, слама и т.н. Проучете къде има най-много такъв отпадъчен материал и възможно най-близо организирайте физически бизнеса си там.

За производството ще са нужди съоръжения за едро смилане на суровината, фино симлане, сушене, пелетиране, охлаждане, пакетиране, складиране.

Ако ще организирате бизнес без производство, а само закупуването на едро на готовите дървесни пелети в насипно състояние, а вие да ги пакетирате, то ситуирайте физически базата в близост до производствено предприятие за пелети или в град, където мислите, че потреблението ще е най-голямо. Всеки разход, за който може предварително да предвидите отпадането му или намаляването му е една добра крачка в бизнес планирането, която доближава до по-големи финансови успехи и печалби.

Когато изготвяте своя бизнес проект за производство и/или търговия с дървесни пелети имате предвид не само фиксираните разходи, тоест първоначалната инвестиция, но и разходите за производствения процес. Важно е да се направи правилна прогноза за ценообразуване, както и няколко финансови модела, за да се прецени, колко печеливш може да бъде този бизнес организиран по начина, по който го планирате. Различните финансови модели трябва да се направят на база разходите, капацитета на производство, източника на суровината, потенциалния пазар.

Фиксираните разходи са за земя, строеж на сграда, оборудване. Те не се влияят от производствения обем. Но са зависими от вида на суровината, която ще се използва. Ако се използва само суха суровина, няма да има нужда от сушилня, например. А сушилнята може да достигне и до 40% от фиксираните разходи. Ако сте наясно откъде ще взимате суровината и каква е големината й, то може да се избегне и разходът за раздробяваща машина.

Променливите разходи са тясно свързани с производствения обем – разходи за сушене, пелетиране, съхранение, пакетиране, персонал, доставки и т.н. Тези процеси са свързани и с планирания обем като количество и качество на крайният продукт.

Както и да планирате и организирате бизнесът си с дървесни пелети, то едно е сигурно, че те са бъдещето, не само защото са екологично гориво, а защото търсенето им става все по-голямо, както на едро, така и на дребно. В България и извън нашата държава пазарът е с постоянен ръст, защото прогнозите са за сигурна и по-ниска цена на този вид горивен материал сравнение с природния газ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *