post

Строителството в Европейския съюз (ЕС) се сви през януари с 2,1% спрямо последния месеца на 2017 година, когато беше отчетно повишение с 1,0%, докато строителството в еврозоната се влоши с 2,2%, след растеж с 0,7 месец по-рано, показват последни данни на Евростат.

На годишна база обаче растежът в строителния сектор на еврозоната и ЕС се подобри през януари спрямо месец по-рано съответно до 3,7% от 1,4% и до 2,5% от 1,9%.

През януари най-голямо понижение в строителството на месечна база е отчетено във Франция (със 7,6%), следвана от Швеция (с 3,4%) и Обединеното кралство (с 3,4%), докато най-голям ръст е регистриран в Словения (с 14,4%), Полша (с 8,8%) и Унгария (с 6,4%). Л

Най-голям ръст в строителния сектор на годишна база отчита отново Словения (с 76,0%), следвана от Унгария (с 43,1%), Чешката република (с 33,6%) и Полша (с 31,8%), докато най-голямо влошаване е отчетно в Испания (с 3,6%) и Великобритания (с 3,2%).

Според данните на Евростат строителството в България нараства през януари с 5,0% спрямо предходния месец, когато се сви с 1,8%. На годишна база строителството в нашата страна се разшири през януари с 24,3%, след като в края на предходната година се сви със 7,4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *