post

Управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност ще разгледа одобрението на транш от 6,7 милиарда евро за Гърция и изплащането на 5,7 милиарда от тях.

От 6,7 млрд. евро ще бъдат използвани 3,3 млрд. евро за погасяване на дълга, 1,5 млрд. за погасяване на просрочени дългове и 1,9 млрд. за глътка кеш.

Първият под-транш от 5,7 млрд. евро ще достигне гръцките фондове преди 15 април. Останалите 1 милиард от четвъртата вноска ще бъдат използвани за изплащане на остатъчни дългове и могат да бъдат изплатени в едно или повече по-нататъшни плащания от 1 май 2018 г. нататък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *