post

През февруари 2018 година общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижи с 0,6% спрямо януари, когато нарасна с 0,8%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-значим спад от 0,8% беше отчетен при цените в преработващата промишленост, докато цените при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, се понижиха с 0,1%, а в добивната промишленост отчетоха анемичен растеж от 0,1 на сто.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната през февруари 2018 година се повиши с 2,4%, след повишение с 4,1% през предходния месец. Това представлява поредно отслабване на растежа на производствените цени, след като успяха да нараснат с над 5,5% през периода юли–ноември на миналата година. Въпреки по-слабото повишение производствените цени нарастват за петнадесети пореден месец, след като през декември 2016 година те се повишиха за пръв път от средата на 2015 година.

По-съществено увеличение с 11,7% беше отчетено на цените при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, докато цените в добивната промишленост се повишиха с 0,1%, а преработващата промишленост се понижиха с 0,1%.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през втория месец на настоящата година се понижи с 0,5% спрямо януари, когато нарасна с 1,0% и регистрира повишение на годишна база с 4,4% (спрямо февруари) след годишен растеж с 5,6% месец по-рано. Индексът на цените на производител на международния пазар се свиха с 0,8% на месечна база и с 0,5% спрямо февруари 2017 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *