post

През февруари нощувките на чуждите туристи в България се увеличават с 4.6%, а на българските – с 0.7%, в сравнение със същия месец на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт.

Общо броят на пренощувалите през втория месец на годината се увеличава на годишна база с 2.1%. Общо през месеца пренощувалите в местата за настаняване са 389.1 хил. души. Българските граждани са 252.2 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 136.9 хил., като 72% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 3.1 нощувки.

През месеца в страната са функционирали общо 1883 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 54.9 хил., а на леглата – 110.7 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.8%, а на леглата в тях – с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 939.4 хил., или с 3.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.5% от нощувките на чужди граждани и 33.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 31%.

Общата заетост на леглата е 31.1%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с февруари 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 44.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 31.2%, и с 1 и 2 звезди – 17.3%.

Приходите от нощувки достигат 50.2 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 13.5%, така и от български граждани – с 5.1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *