post

Индустриалното производство в еврозоната и Европейския съюз (ЕС) отбеляза понижение за втори пореден месец през февруари, показват данни на Евростат.

Производството в рамките на еврозоната се сви през февруари с 0,8% спрямо януари, когато отчете понижение с 0,6%. Това представлява влошаване на производството за трети пореден месец. На годишна база темпото на производствения растеж се забави до 2,9% от 3,7% през януари, отбелязвайки най-слабо повишение от октомври 2017 година.

Влошаването се дължи в най-голяма степен на спад при средствата за производство с 3,6% на месечна база и с 2,1% на производството на потребителски стоки с дълготрайна употреба (като автомобили и хладилници). Производството на стоки с недълготрайна употреба (като дрехи и хранителни продукти) се понижи с 0,5%, докато енергийното производство нарасна с цели 6,8% в резултат на повишената консумация на енергия с оглед на суровата зима през февруари.

Производството в ЕС се понижи през февруари с 0,7% на месечна база след понижение с 0,3% през януари, като производственият растеж на годишна база се забави до 3,1% от 3,7% през предишния месец. Влошаването на производството се дължи в най-голяма степен на спад с 2,7% на средствата за производство и с 1,6% на стоките с дълготрайна употреба, докато производството на стоки с недълготрайна употреба се сви с 0,4%, а производството на енергия нарасна с 5,1 на сто.

Индустриалното производство през февруари отбеляза най-силен ръст на месечна база в Латвия (с 3,9%) и Холандия (с 3,9%), следвани от Хърватска (с 2,1%), докато най-голямо понижение беше отчетено в Литва (с 3,9%), Естония (с 2,7%), Малта (с 2,3%) и Португалия (с 2,3%).

Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Латвия (с 8,7%), следвана от Полша (със 7,5%) и Словения (със 7,2%), при най-голям спад в Малта (със 7,7%), Гърция (с 1,9%) и България (с 1,0%).

Според данните на Евростат индустриалното производство в България се понижава с 1,5% през февруари спрямо януари, когато производството в нашата страна се сви с 0,5 на сто. На годишна база индустриалното производство в нашата страна се понижи през февруари с 1,0%, след растеж от 4,3% месец по-рано.

Още две страни-членки на ЕС отчитат намаляване на производството през февруари – Малта (със 7,7%) и Гърция (с 1,9%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *