post

Телевизорът е любимата вещ на българина. У нас почти няма домакинство без такъв. Всяко трето семейство пък има по два, три и дори повече. В същото време едва около половината имат компютър, става ясно от данните на националната статистика.

Телевизорът е най-разпространеният предмет за дълготрайна употреба – притежават го 99,3% от домакинствата, а 29,2% имат по два и повече телевизора. Това става ясно от данни на НСИ. На второ място по разпространение е хладилната техника – 98,4% от домакинствата в страната (98,6% в градовете и 98,1% в селата) имат хладилник и/или фризер, предаде бТВ.

Автоматична перална машина притежават 92,9% от домакинствата, 4,8% не могат да си закупят този уред по финансови причини, а 2,3% смятат, че нямат необходимост. Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.7% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 4,6%, а 66,5% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 27,2% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 55% от домакинствата (62,5% в градовете и 33,8% в селата), като една малка част ползват служебни. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 38,6%. Наличие на интернет връзка в жилището имат 56,1% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 63,9% от жилищата, а в селата – в 34,2%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 38,1% от домакинствата.

Автомобили имат 51,2% от наблюдаваните домакинства, като 4,3% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 14,7% от домакинствата, а 33,8% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5586 лв. и нараства с 8,1% спрямо 2016 година. За последните десет години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,6 пъти, показват данните на Националния статистически институт.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 5,5% през 2017 г. в сравнение с 2016 г., като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2011 г. – 142%. През 2017 г. българските домакинства са изразходвали 5217 лв. средно на лице, което е с 9,7% повече в сравнение с 2016 г. За периода 2008 – 2017 г. разходите на домакинствата се увеличават 1,6 пъти.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2017 г. са 1573 лв. средно на лице от домакинство, или със 7,4% повече спрямо 2016 г. и с 31,7% – в сравнение с 2008 г.. Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 987 лева. Те нарастват с 15,3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. се увеличават със 74,7%.

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от домакинство са в размер на 648 лв. и се увеличават с 16.3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. нарастват близо 3 пъти.

През 2017 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2016 г. – средно на лице намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 0,9 кг и на зеленчуци с 2 килограма. Увеличава се консумацията на плодове с 1,7 кг и на безалкохолни напитки с 6,5 литра.

На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 27,3 на 28,9 л) и на цигари (от 639 на 656 броя).

През периода 2008 – 2017 г. се увеличава покупателната способност на домакинствата за всички основни хранителни продукти с изключение на маслото. Най-много е нараснала покупателната способност при ябълките, свинското месо, белия хляб и захарта в сравнение с началото на разглеждания период.

През 2017 г. в собствено жилище живеят 91,4% от домакинствата, а 5,1% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3,6% от наблюдаваните домакинства – 2,3% на свободен и 1,3% на общински наем. Второ жилище притежават 9,1% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92,2% от домакинствата. Преди 1961 г. са построени 19,9% от жилищата. С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 76,5% от домакинствата. Тоалетна вътре в жилището имат 67.4% от домакинствата в селата и 97.1% в градовете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *