post

България е на 20-ото място по дял на инвестициите от брутния вътрешен продукт (БВП) в Европейския съюз. През 2017 г. вложенията в страната – на държавата и компаниите, са достигнали 19.2% от БВП. През 2016 г. те са били 18.6%, а в годините от 2012 до 2015 г. – 21% от БВП. Това показват данните на Евростат. През изминалата година общите инвестиции както от публичния, така и от частния сектор на държавите в Европейския съюз са били почти 3.1 трлн. евро.

Общите инвестиции в страните от ЕС са били 20.1% от БВП през 2017 г., като са намалели с 2.3 пр. пункта в сравнение с преди 10 години – 22.4%, точно преди началото на глобалната икономическа и финансова криза. Спадът в инвестициите е още по-изразен в еврозоната: от 23.2% от БВП през 2007 г. до 20.5% през 2017 г.

Страните с най-висок дял на инвестициите от БВП са Швеция (24.9%) и Чехия (25.2%), а страната с най-нисък е Гърция (12.6%). В Естония, Австрия, Ирландия, Белгия, Румъния, Финландия и Франция делът на инвестициите надвишава една пета от БВП.

В дъното на класацията освен Гърция са Португалия (16.2%), Великобритания (16.9%), Люксембург (17%), Италия (17.5%) и Полша (17.7%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *