post

Индустриалното производство през март 2018 година отбелязва най-голям ръст на месечна база в Естония (4,1%), Португалия (3,7%) и Гърция (2,6%), следвана от България, Финландия и Люксембург, където е отчетно повишение от 2,3 на сто, показват данни на Евростат.

Производството в Европейски съюз (ЕС) нарасна през март с 0,4% на месечна база след спад с 0,7% през февруари, като производственият растеж на годишна база се ускори до 3,0% от 2,9% през предишния месец.

Най-голямо понижение на производството на месечна база е регистрирано в Ирландия (7,0%), Република Хърватска (4,3%) и Латвия (3,5%).

Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Литва (11,5%), следвана от Естония (7,6%) и Финландия (7,0%), при най-голям спад в Ирландия (14,7%), Малта (3,2%) и Словакия (2,3%).

Индустриалното производство в България се увеличи през март с 2,3% спрямо февруари, когато производството в нашата страна се сви с 1,1 на сто. На годишна база индустриалното производство в нашата страна се повиши през март с 1,7%, след като през февруари отчете спад с 1,0%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *