post

През първото тримесечие на 2018 г. около 1 млн. българи са пътували с цел туризъм, което е с 8.2% повече в сравнение с година по-рано. Това показват данните на Националния статистически институт.

Повечето – 84.2%, са пътували само в страната, 13.2% – само в чужбина, а 2.6% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Очаквано най-много през периода са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 441.6 хил., или 44.1% от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 25 – 44 години – 90% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 15 – 24 години е най-голям – 20.5% от пътувалите в съответната възрастова група

По-голяма част от туристическите пътувания както в страната (43.9%), така и в чужбина (47.9%) са били с цел “почивка и екскурзия”.

Над 1.4 млн. от пътуванията, или 94%, са били лични. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.9%, а на тези в чужбина – 78.9%

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.9%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 33.5%.

През първото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на човек е 186.23 лв. в страната и 577.12 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на човек за професионално пътуване са средно 156.38 лв. в страната и 946.21 лв. в чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *