post

„За да се постигне адекватно състояние на ВиК мрежата в страната около 2% от нея всяка година трябва да бъде подменяна.“ Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в студиото на ТВ Блумбърг.

„Предвидените по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ близо 1.6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в деветдесет и два водоснабдителни и петдесет и девет канализационни обекта. Това са водопроводи, канализационни колектори, изграждане на нови довеждащи деривации, подмяна на много голяма част от мрежата“, обясни Малина Крумова и подчерта, че общо ще се подменят или изградят около 1300 километра ВиК мрежа. Тя съобщи още, че са предвидени за изграждане две нови пречиствателни станции за отпадъчни води в к.к. „Елените“ и Карнобат и една пречиствателна станция за питейни води в Шумен.

„С предвидените инвестиции ще се подобри ВиК услугата за около 2 млн. българи“, беше категорична Крумова, но уточни, че има още много работа за вършене. Инвестициите са насочени към местата с най-големи ВиК проблеми, стана ясно от думите на заместник-министъра и където амортизацията на мрежата, нейното компрометиране в годините и старост не позволяват предоставянето на адекватна услуга.

Изготвени са 14 регионални прединвестиционни проучвания, благодарение на които вече е ясна и пълната картина на състоянието на ВиК съоръженията, водопотреблението и тенденциите на развитие, съобщи още заместник-регионалният министър. В момента се разработват идейните проекти за предвидените в прединвестиционните проучвания обекти за канализация и водопровод.

Най-големият проект по оперативната програма е за област Бургас, където има 14 населени места с над 10 хил. жители.

Крумова обясни, че има уверението на екипа на Министерството на околната среда и водите, че в края на юни месец ще се обяви поканата за кандидатстване по програмата.

Освен евро-инвестициите друг вариант за финансиране на ВиК мрежата в страната е чрез публично-частно партньорство, стана ясно от интервюто, като това е идея, залегнала в новия закон за ВиК, който предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане.

„В новия закон с колегите от МТСП подготвяме и предложение за механизъм за социално подпомагане на най-уязвимите групи в обществото, като идеята е на социално слабите хора да се гарантира минимално количество потребление на вода, например 50 л на ден или 1.5 кубически метра на месец на човек безплатно“, обясни заместник-регионалният министър.

„На този етап, според предложената от Европейската комисия финансова рамка за следващия програмен период се вижда, че инвестициите в базисна инфраструктура ще продължат да бъдат приоритет в най-слабо развитите райони, какъвто е България“, заключи Крумова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *