post

От фалшифициране на стоки и услуги в 13 отрасъла в България се губят 19,8% от директни продажби всяка година, което се равнява приблизително на 552 милиона евро (1,1 милиарда лева) или 77 евро (150 лева) на български гражданин на година. Това показват данните от изследване на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), пише infostock.bg.

Изследвани са 13 отрасъла: козметика и лична хигиена, облекло, обувни изделия и принадлежности, спортни стоки, играчки и игри, бижутерия и часовници, ръчни чанти и багаж, музикални записи, спиртни напитки и вина, фармацевтични продукти, пестициди, смартфони, батерии и гуми.

Според доклада на EUIPO, всяка година в ЕС се губят 60 милиарда евро от фалшифициране в 13-те икономически отрасъла, което се равнява на 7,5 % от продажбите в тях. Натрупаните загуби са в размер на 116 евро на гражданин на ЕС на година.

През последните 5 години EUIPO следи икономическите загуби от фалшифицирането в отрасли, за които е известно, че са уязвими по отношение на нарушения на правата на интелектуална собственост (ПИС).

Тъй като законните производители произвеждат по-малко, отколкото биха произвеждали при липсата на фалшифицирани продукти и заради това наемат по-малко работници, затова в 13-те отрасли се губят директно 434 000 работни места.

В публикувания днес обобщаващ доклад на EUIPO са събрани изследвания за приноса на интелектуалната собственост в икономиката на ЕС и разходите за международната търговия вследствие на фалшифицирането и пиратството. В него се обобщават и предприетите действията на национални, регионални и международни органи за борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост.

При представянето на доклада изпълнителният директор на EUIPO, Антонио Кампинос, заяви: „За пръв път през последните 5 години докладите и изследванията ни са основа за изграждането на цялостна представа за икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството върху икономиката и разкриването на работни места в ЕС и освен това предоставят сведения за начините за нарушаване на правата на интелектуална собственост. С изследванията си показваме и положителния принос на интелектуалната собственост върху заетостта и растежа. Стремежът при работата ни е авторите на политики и гражданите да не се съмняват в стойността на интелектуалната собственост и вредите в резултат на нарушаването ѝ.”

EUIPO е децентрализирана агенция на ЕС със седалище в Аликанте, Испания. Тя управлява регистрацията на марките на Европейския съюз (марки на ЕС) и регистрираните дизайни на Общността (РДО), които осигуряват защитата на интелектуалната собственост във всички държави членки на ЕС. EUIPO също си сътрудничи с националните и регионалните служби за интелектуална собственост в ЕС. Службата организира конкурса DesignEuropa Awards.

Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост е създадена през 2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата на интелектуалната собственост и в помощ на борбата с нарастващата заплаха от нарушения на правата на интелектуална собственост в Европа. Обсерваторията преминава към структурата на EUIPO на 5 юни 2012 г. по силата на Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *