post

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. ЕК предлага нова специална програма с бюджет от 4 милиарда евро за предоставяне на възможности и защита на потребителите и за осигуряване на условия за множество малки и средни предприятия (МСП) да се възползват изцяло от един добре функциониращ единен пазар. Това съобщиха от Представителството на ЕК в България, пише economynews.bg.

С новата програма ще се укрепи управлението на вътрешния пазар на ЕС. Чрез нея ще се подпомага конкурентоспособността на предприятията, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП), ще се насърчават подобряването на човешкото здраве и здравето на животните и растенията, както и хуманното отношение към животните, и ще се създаде рамка за финансиране на европейската статистика.

С новата Програма за единния пазар ще се подкрепя следното:

– Защита и предоставяне на възможности на потребителите;

– Конкурентоспособност на предприятията, по-специално на МСП;

– Високо равнище на защита на здравето на хората, животните и растенията;

– Ефективно правоприлагане и първокласни стандарти;

– Лоялна конкуренция в цифровата ера;

– Висококачествена европейска статистика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *