post

Броят на нощувките през април в българските хотели и други места за настаняване са с 1.4% по-малко от същия месец на предходната година, показват данните на Националния статистически институт. Общо през месеца са осъществени 895 хил. нощувки.

Най-голямо намаление на нощувките – с 3.6%, има в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. През април 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.9% от нощувките на чужди граждани и 31.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.7 и 32.8%.

Броят на пренощувалите намалява с 0.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 432.2 хил., като е регистрирано намаление с 4.2% при българите и увеличение с 5.5% при чужденците.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април, са 270.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 162 хил., като 72.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 22%, като намалява с 1.9 процентни пункта в сравнение с април 2017 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 25.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24.4%, и с 1 и 2 звезди – 15.4%.

Приходите от нощувки достигат 47.1 млн. лв., което е с 6.4% повече в сравнение със същия месец миналата година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 9.9%, така и от български граждани – с 2.6%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *