post

Приходите от нощувки през април 2018 г. достигат 47,1 млн. лв., или с 6,4% повече в сравнение с април 2017 година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 9,9%, така и от български граждани – с 2,6%.

За една година общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3,7%, но на леглата в тях намалява с 3,4%. През април са функционирали 2 037 места за настаняване с по над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 68 800, а на леглата – 143 600.

Статистиката отбелязва, че броят на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април, е 895 хиляди, или с 1,4% по-малко в сравнение с година по-рано, като най-голямо намаление на нощувките (с 3,6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,9% от нощувките на чужди граждани и 31,1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,7 и 32,8%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април намалява с 0,8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 432 хил., като е регистрирано намаление с 4,2% при българите и увеличение с 5,5% при чужденците.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април, са 270 хил. със средно по 1,9 нощувки. Чуждите граждани са 162 хиляди, като 72,5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,3 нощувки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *