post

България е на последно място по брутен вътрешен продукт (БВП) и потребление на глава от населението, показват данни на “Евростат” за 2017 г., пише Дневник.

Според тях БВП на глава на населението (показател за измерване на икономическата активност), измерен в паритет на покупателната способност, в страната е 49%. На другия край на скалата е Люксембург (253%).

България е последна в ЕС по БВП и потребление на глава от населението (графика)

Измерено в паритет на покупателната способност, потреблението в България през миналата година е било 55%, като Люксембург отново е на първо място и по този показател (130%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *