Строителството в България през април спрямо предходния месец март е нараснало с 0.7%, а на годишна база – спрямо април 2017 г., увеличението е с 0.6 на сто. Това показват данни на статистическата служба на Европейския съюз „Евростат”. С тези показатели страната ни значително изостава по ръст на строителната индустрия в ЕС.

През април 2018 г. в сравнение с март 2018 г. сезонно изгладените данни на „Евростат” показват, че строителният сектор е нараснал с 1.8% в еврозоната (ЕС19) и с 1.2% в ЕС28. Месец по рано – през март 2018 г., производството в сектора се понижава с 0,2% в еврозоната и с 0,8% в ЕС28.

На годишна база през април 2018 г. в сравнение с април 2017 г. строителството се е увеличило с 1,8% в еврозоната и с 0,9% в ЕС28.

Месечно сравнение по сектори на строителството и по държави-членки

Увеличението от 1.8% на строителството в еврозоната през април 2018 г. спрямо март 2018 г. се дължи на ръста на гражданското строителство с 4.0% и на жилищното строителство с 1.0%. В ЕС-28 увеличението от 1.2% се дължи на нарастване на гражданското строителството с 3.4% и на жилищното строителство – с 0.6 на сто.

Сред държавите-членки, за които има данни, най-голямо увеличение на строителната индустрия е регистрирано в Словения (+9,8%), Унгария (+6,5%) и Германия (+ 3,3%), а най-голям спад се наблюдава в Испания (-3.6%), Белгия (-1.8%) и Словакия (-1.4%). България по този показател е на 10 място (сред страните за които има данни в „Евростат”) с нарастване на строителството на месечна база както посочихме с 0.7 на сто. След нас, освен Испания, Белгия и Словакия, са още Полша (-1.2%), Румъния (-1.1%) и Португалия (-0.4%).

Годишно сравнение по сектори на строителството и по държави-членки

Увеличението с 1.8% на строителството в еврозоната през април 2018 г. спрямо април 2017 г. се дължи на нарастването с 2.1% на гражданското строителство и с 1.8% на жилищното строителство. В ЕС-28 нарастването на строителството с 0,9% се дължи на увеличеното гражданското строителство с 0,9%, а на жилищното – с 0,7 н осто.

Сред държавите-членки, за които има данни, най-голямо увеличение на производството в строителния сектор е регистрирано в Полша (+16,3%), Унгария (+14,2%), Словения (+ 12,4%) и Нидерландия (+10,4%), а най-голям спад се наблюдава в Швеция (-6,4%), Белгия (-4,6%) и Испания (-3,4%). Както вече посочихме по този показател през април България със своя ръст от 0.6 на сто на годишна база също е на 10 място (сред страните за които има данни в „Евростат”). След нас, освен Швеция, Белгия и Испания, са още Франция (+0.5%), Великобритания (2.1%) и Румъния (2.7%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *