post

“София е показала, че европейските средства отиват директно при хората както за големите инфраструктурни обекти, така и с Плана за Интегрирано градско възстановяване и развитие и проекта за изграждане и основен ремонт на 26 училища и детски градини по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Средствата са предназначени за подобряване на средата на обучение и ще отидат при най-важните хора – именно децата.” Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при подписване на договора заедно със зам.-министъра – ръководител на управляващия орган на ОПРР – Деница Николова в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, зам.-кмета на София по направление „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина.

На събитието присъстваха Витория Алиата ди Вилафранка – директор в Генерална дирекция “Регионална и селищна политика” на Европейската комисия, и Андриана Сукова – заместник генерален директор на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК.

Проектът за изграждане, ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини е на обща стойност 63,6 млн. лв., от тях 58 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, Столична община съфинансира с 5,6 млн. лв.

Ще бъдат обновени с акцент енергийна ефективност училища и детски градини, които са в кварталите „Красна поляна“, „Надежда“, „Връбница“ и „Илинден“, както и ще бъде извършено строителство на нова сграда към ЦДГ № 53 „Света Троица” в район „Илинден”, реконструкция на сграда на бивше Военно окръжие, която е паметник на културата, в двора на 43. ОУ „Христо Смирненски” в район „Илинден”. Предвижда се и разширение на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” в район „Средец”.

“В момента се извършва много сериозна реформа в образованието, но средата възпитава и усилията ни са насочени към подобряване на средата за обучение в различни квартали на града ” – посочи също Фандъкова.

Министър Нанков поздрави Столична община за добре подготвената програма, в която обектите са разпределени балансирано.

Към момента за 17 обекта има сключен договор с избран изпълнител, за 1 обект предстои подписване на договора, за 8 обекта офертите се отварят на 29 юни 2018 г. Предвижда се строителните работи да започнат тази година и да приключат през 2019 г., като ще бъде създадена специална организация на работа.

Обектите, предвидени за цялостна модернизация, са:

– р-н „Красна поляна” – 123. СОУ „Стефан Стамболов”; 57. СОУ „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ „Йордан Радичков” (в 1 сграда);

– р-н „Надежда” – ОДЗ № 115 „Осми март”; ЦДГ № 152 „Връбница”; ОДЗ № 15 „Чучулига”; ОДЗ № 27 „Детска китка”; ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” (2 сгради); ЦДГ № 170 „Пчелица”; 15. СОУ „Адам Мицкевич”; 16. ОУ „Райко Жинзифов”;  54. СОУ „Иван Рилски”; 102. ОУ „Панайот Волов”; 101. СОУ „Бачо Киро”;

– р-н „Връбница” – 42. ОДЗ „Чайка”; 62. ОУ „Христо Ботев”; 70. ОУ „Св. Климент Охридски”; 140. СОУ „Иван Богоров”;.

– р-н „Илинден” – ОДЗ № 51 „Щурче”; ОДЗ № 179 „Синчец”; бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън”;  3. СОУ „Марин Дринов”; 113. СОУ „Сава Филаретов”.

Инвестиционната програма на Столична община се изпълнява на база споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и е на обща стойност 280 млн. лева. В нея са включени също и проекти за втора фаза на интегрирания градски транспорт, обновяване на градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *