post
„Софийска вода“  ще вложи близо 14 млн. лева за отвеждането на отпадъчните води и за изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа при изпълнението на инвестиционната си програма. Това са близо 2 млн. лева повече от средствата за тази цел през 2017 г., и с 4 млн. лева повече от тези, дадени през 2016 г., съобщиха от столичната компания.
Предвиденото е за изграждане на нова канализация, както и за рехабилитация на вече съществуващата.  Част от канализационната мрежа в столицата е строена в края на 19 век. „Софийска вода“ поддържа близо 1700 км канализационна мрежа и още 4000 км водопроводна.
Едни от най-важните инфраструктурни проекти през тази година са изграждането на канализация в кв. „Симеоново“, в кв. „Орландовци“ и започналата реконструкция на канал по ул. “Граф Игнатиев“ и на пл. “П. Славейков“. Предвиждат се и подобрения на метан-танковете и ко-генераторите на СПСОВ Кубратово на стойност над 4 млн. лева. Много средства са предвидени и за реконструкция на канализация и водопровод в „Красно село“, в „Бенковски“, както и в други квартали на София.
Изграждането на канализационната мрежа“ става с активното сътрудничество на Столична община. Съгласно допълнителното споразумение с нея са договорени  допълнителните инвестиции от над 4 400 000 лева, посочиха още от Софийска вода.
Екипите на „Софийска вода“ ежедневно извършват профилактика на канализационната мрежа, а графикът се изготвя въз основа на критичността на съоръженията. Редовно се прави обследване чрез комплексни практики, доказани по света, като видео заснемане чрез роботи-камери, ръчни камери, чрез изграждане на компютърен хидравличен канализационен модел и др. В ниските райони, където наклоните на мрежата са малки и се натрупват наноси, честотата на превантивните дейности е завишена, за да се избегне риск от наводнения.
Канализацията се почиства и със специализирана техника. Най-новата придобивка на екипа е каналопочистваща машина МАН на стойност 976 000 лв. без ДДС. „Софийска вода“ разполага с техника и оборудване за почистване на системата, като освен 11-те каналопочистващи машини, има и багери, камери, самосвали и други, на обща стойност близо 6 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *