post

България е сред страните, привлекли най-много инвестиции по т.нар. план “Юнкер”. Ако привлечените инвестиции се разглеждат спрямо БВП, сред държавите начело са Гърция, Естония, Литва, България и Финландия, посочва пресслужбата на Европейската комисия, пише Дневник.

От юли 2015 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), познат и като плана “Юнкер”, е привлякъл 335 милиарда евро допълнителни инвестиции в ЕС.

С подкрепата на бюджетна гаранция от ЕС и на собствените ресурси, предоставени от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), са били одобрени 898 действия, които се очаква да доведат до инвестиции за 335 милиарда евро в 28-те страни – членки ЕС. Това е повече от първоначалната цел от 315 милиарда евро, определена през 2015 г., когато ЕФСИ започна да функционира като съдействие за преодоляване на недостига на инвестиции в резултат на финансовата и икономическа криза.

Очаква се 700 хил. малки и средни дружества да се възползват от подобрен достъп до финансиране. Предвид успеха на ЕФСИ Европейският съвет и Европейският парламент се споразумяха миналата година за удължаване на неговото действие, както и за увеличаване на мащаба му на 500 милиарда евро до края на 2020 г.

По оценка на икономическия отдел на ЕИБ дейностите по ЕФСИ вече са подкрепили над 750 хил. работни места. Изчисленията показват, че благодарение на плана БВП на ЕС вече се е увеличил с 0.6%, като се очаква до 2020 г. увеличението да бъде 1.3 на сто. Две трети от привлечените 335 милиарда евро са частни средства.

Измерено спрямо размера на икономиката, най-голямо е въздействието в държавите, които бяха тежко засегнати от кризата – Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания.

Планът “Юнкер” позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са по-рискови в сравнение с нейните обичайни инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ проекти са силно иновативни, осъществяват се от малки предприятия без кредитна история или обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и географски обхват.

Подкрепата за такива проекти изискваше от групата на ЕИБ да разработи нови финансови продукти, например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или инвестиционни платформи. Планът “Юнкер”позволява също на ЕИБ да одобрява по-голям брой проекти, отколкото би било възможно без гаранция от бюджета на ЕС, както и да достига нови клиенти: 75% от получателите на подкрепа от ЕФСИ са нови за банката.

Благодарение на подкрепата на ЕФСИ, ЕИБ и нейната дъщерна структура за финансиране на малки предприятия, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), са инвестирали в 898 операции и са предоставили рисково финансиране на 700 хил. малки и средни предприятия в широк кръг от сектори и във всички 28 държави от ЕС. Примерите за това варират от новаторски решения в областта на здравеопазването в Испания до кръгова икономика в Чешката република и производство на храни в Гърция.

Благодарение на ЕФСИ:

– още 15 милиона домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до интернет;
– повече от 500 хил. социални и достъпни жилища са построени или обновени;
– 30 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;
– 95 милиона пътници годишно се радват на по-добра железопътна и градска инфраструктура;
– 7.4 милиона домакинства са захранени с енергия от възобновяеми източници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *