post

В края на юни 2018-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 74,392 млрд. лева (72,0% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 8,5% след растеж с 6,1% през май, показват данни на Българската народна банка (БНБ), съобщи БНР.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 22,693 млрд. лева (22,0% от БВП), нараствайки на годишна база с цели 15,6% след тяхно повишение с 12,5% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 13,7% на годишна база след понижение с 30,5% през май и достигат през юни 2,682 млрд. лева (2,6% от БВП).

През юни депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 49,017 млрд. лева (47,5% от БВП), като се увеличават на годишна база със 7% след растеж с 6,5 на сто през май 2018-а година.

В същото време кредитите за неправителствения сектор в края на юни са в размер на 55,586 млрд. лева (53,8% от БВП) спрямо кредити за 55,048 млрд. лева през май (53,3% от БВП), като нарастват на годишна база с 6,7% (спрямо юни 2017 година).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават в края на миналия месец с 3,8% на годишна база след поишение с 3,1% през май и достигнат 32,048 млрд. лева (31,0% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 21,031 млрд. лева (20,4% от БВП), като спрямо юни 2017-а година те се увеличават с 9,2% след повишение с 8,9% през предходния месец. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,952 млрд. лева и нарастват на годишна база с 9% (при годишно увеличение с 9,4 на сто през май), докато потребителските кредити възлизат на 8,736 млрд. лева и са с цели 15,1 на сто над нивата от юни 2017-а година след тяхно повишение с 14,9% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,507 млрд. лева (2,4% от БВП), нараствайки на годишна база с 30,1% след тяхно повишение с 51,1% през май 2018-а.

Нетните чуждестранни активи в края на месец юни пък нарастват с 4,8% спрямо година по-рано, достигайки 52,152 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 3,7% (след повишение с 1,8% през май 2018-а), достигайки 61,553 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,400 млрд. лева, намалявайки на годишна база с 2,2 на сто (след понижение с 0,6% през май 2018-а).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *