post

Ръст в предлагането на модерни офис площи клас А, В и С в столицата в размер на 2% показа последният анализ на Colliers International за пазара на офиси през първото полугодие на 2018 г. С това общата квадратура на офис площите в София достига 2,049,000 кв.м. Най-активни от страна на търсенето остават компаниите от сектори Информационни технологии с дял от 55%, следвани от Търговия (19%) и Професионални услуги (8%).

Предпочитаните райони за наем на офис са бизнес сградите около 7-11 км на бул. „Цариградско шосе“, Бизнес Парк София и кв. „Хладилника“. И през разглеждания период преобладават сделките с площи на етап „в строеж“ с дял от 35%. Тази тенденция е факт от второто полугодие на 2016 г. и продължава до момента. Общият обем на всички сключени транзакции е 65,800 кв.м.

Най-големите сделки на пазара през първото полугодие на 2018 г. са на компаниите 60K, Louis Dreyfus и Deloitte съответно в проектите Office Park Central, B Tower и Sofia Tower. Първите две транзакции са в новоизграждащи се сгради.

Поради активното усвояване на проекти на етап „в строеж“, предстоящото влизане в експлоатация до края на годината на 151,000 кв.м. офиси няма да се отрази съществено на дела свободни площи клас А. За първото полугодие те са едва 5%. Новите проекти, които се изграждат в района на кв. „Хладилника“ ще допринесат положително за неговото развитие и повишаване на интереса от страна на бъдещи наематели. Въпреки активното търсене, брутно наетите площи на пазара до края на 2018 г. не се очаква да надминат рекордния обем, реализиран през 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *