post

През юни 2018 година общият индекс на цените на производител в България (индексът PPI) нарасна с 0,8% спрямо май, когато се повиши с 1,4 на сто, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-съществено нарастване на цените – с 5,3% е отчетено в добивната промишленост и с 0,8% в преработващата промишленост, докато цените при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, се повишиха слабо с 0,1 на сто.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повиши през юни 2018 година с 6,8%, след растеж с 5,7% през предходния месец. Това представлява най-голям растеж на производствените цени от есента на 2012 година насам.

Повишение с 10,2% е отчетено на цените в добивната промишленост и с 9,0% при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, докато цените в преработващата промишленост се повишиха с 6,0 на сто.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през шестия месец на настоящата година се повиши с 0,5% спрямо май, когато също нарасна с 0,5% и регистрира повишение на годишна база с 5,7%, след годишен растеж от 4,8% месец по-рано.

Междувременно индексът на цените на производител на международния пазар нарасна през юни 2018 година с 1,2% на месечна база и с 8,3% на годишна база.

Припомняме, че по-рано този месец НСИ обяви доклад, отчитащ ускоряване на потребителската инфлация в България през юни до 3,2% на годишна база от 2,6% през май, достигайки до най-високото ниво от февруари 2013 година насам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *