post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов заедно с кмета на пловдивския район „Южен“ Борислав Инчев и народния представител от „Обединени патриоти“ и член на националното ръководство на ВМРО Александър Сиди направи символична първа копка на нова спортна площадка на ул. „Димитър Талев“ в Пловдив. Площадката, която се намира в междублоково пространство, е един от двата проекта, които район „Южен“ подготви и защити, за да получи финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на стойност 9000 лв. По втори проект се довършва детската площадка в кв. „Коматево“.

Тази година по кампанията на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда“ се финансират 474 проекта на общини, кметства, училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси на стойност 3,5 млн. лева. До момента сключените договори по кампанията в Пловдив и областта са 39 на стойност 308 237 лв.
Очаква се в скоро време да бъдат отворени и мерките за подобряване качеството на въздуха по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по които ще може да кандидатства и община Пловдив.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *