post

Сезонно коригираната безработица в еврозоната  през юни т.г. е 8,3%, при  9,0% през юни 2017 г. Това остава най-ниският процент, регистриран в еврозоната от декември 2008 г. Показват данните на Евростат. Процентът на безработица в ЕС28 е 6,9% през юни 2018 г., също стабилен в сравнение с май 2018 г. и от 7,6% през юни 2017 г. Това е най-ниският процент, регистриран в ЕС28 от май 2008 г.

Евростат изчислява, че 17,105 милиона мъже и жени в ЕС28, от които 13,570 милиона в еврозоната, са били безработни през юни 2018 г. В сравнение с май 2018 г. броят на безработните лица се е увеличил с 4 000 в ЕС28 и с 14 000 еврозоната. В сравнение с юни 2017 г. безработицата е спаднала с 1.657 млн. Евро в ЕС28 и с 1.146 млн. Евро в еврозоната.

Сред държавите-членки най-ниските нива на безработица през юни 2018 г. са регистрирани в Чешката република (2,4%) и Германия (3,4%). Най-високи нива са наблюдавани в Гърция (20,2% през април 2018 г.) и Испания (15,2%).
В сравнение с предходната година, безработицата спада във всички държави-членки.

Най-големите намаления са регистрирани в Кипър (от 11,0% до 8,2%), Португалия (от 9,1% до 6,7%), Хърватия (от 11,1% до 9,2%), Естония (от май 2017 г. до май 2018 г. ) и Испания (от 17,0% до 15,2%).
През юни 2018 г. равнището на безработица в САЩ е 4,0%, което е от 3,8% през май 2018 г. и от 4,3% през юни 2017 г.
Безработицата сред младите хора
През юни 2018 г. в ЕС-28 са били безработни 3.415 млн. Младежи (под 25 години), от които 2.412 млн. са в еврозоната. В сравнение с юни 2017 г. безработицата сред младежите е намаляла с 386 000 в ЕС-28 и с 266 000 в еврозоната. През юни 2018 г. младежката безработица е била 15,2% в ЕС-28 и 16,9% в еврозоната, в сравнение с 16,8% и 18,9% през юни 2017 г.  През юни 2018 г. най-малко млади безработни има в Малта (5,5% Германия (6.2%) и Холандия (7.2%), докато най-много са те в Гърция (42.3% през април 2018 г.), Испания (34.1%) и Италия (32.6%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *