post

БДЖ-Пътнически превози” ще купи 42 нови мотрисни влака, а прогнозите са доставката и поддръжката на машините да излезе 675 млн. лв. без ДДС. Дружеството пусна поръчката, се вижда от сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Освен доставката на 42 нови мотрисни влака, поръчката обхваща и пълната им поддръжка за период от 15 години, включително капитални ремонти, но не повече от 2 800 000 километра пробег на влак. Поради това се поставят специфични изисквания за възможностите на участниците и за изпълнението на дейностите, свързани както с доставката, така и с поддръжката на доставяния железопътен състав, отбелязват от дружеството.

Оферти ще се приемат до 12 октомври.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *