post

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през второто тримесечие на 2018 г. е 111.684 млн., или със 7% по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на намаление на превозените пътници от автобусния и железопътния транспорт при вътрешните превози. Същевременно и извършената работа намалява с 10% и достига 2.782 млрд. пътниккилометра, сочат предварителни сезонно изгладени данни на НСИ, пише Infostock.bg.

През второто тримесечие на 2018 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 6.7%. При извършената работа е отчетен спад от 202.4 хил. пътниккилометра спрямо второто тримесечие на предходната година.

През периода април – юни 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 72.57 млн. пътници, или с 1.322 млн. пътници повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при превозите от метрото – 3%.

Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също нараства (с 2.2%) в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.

През второто тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 3.7 и 8.7% спрямо същия период на предходната година.

През второто тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27.142 млн. т, или с 8.132 млн. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г., което основно се дължи на международните превози при автомобилния и железопътния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 7.579 млрд. ткм в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при вътрешните и международните превози.

Превозените товари от речния и морския транспорт през второто тримесечие на 2018 г. намаляват с 94.3 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2017 г. в резултат на по-малкото превозени товари от речния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 238 млн. ткм поради по-кратките разстояния, на които са били превозени товарите както от морския, така и от речния транспорт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *