post

Официалната статистика на НСИ сочи към 3.5% инфлация, но ако се огледаме към ежедневните си разходи, то ще установим, че тя най-вероятно е далеч по-висока, съобщава infostock.bg.

Само можем да посочим поскъпването с над 10% в цената на бензина от тази година, или ръстът в цените и наемите на имотите, с подобен процент, за последната една година.

Отдавна има сериозни критики към кошницата на НСИ, но тя така или иначе няма как да е представителна за всички целеви групи и хора с различни доходи.

Сега ще направим едно малко по-дългосроно сравнение в ръста на доходите и разходите на домакинствата, на база на статистиката на НСИ, за да проследим темповете на повишение на доходите и разходите на домакинствата и да видим дали има реално повишение в стандарта на живот?

Брутните общи доходи на домакинствата през 2010-та година са били в размер на малко над 9 000 лева, докато разходите на домакинствата – близо 7 000 лева. Седем години по-късно, доходите нарастват до малко над 12 800 лева, докато разходите – до 9 800 лева.

И докато различните пера при доходите и разходите растат с различни темпове, в крайна сметка, ръстът на брутните доходи е 42.3%, при 41.3% за разходите.

Съизмерени едни с други, разходите са представлявали 77.1% от приходите през далечната вече 2010-та година, в разгара на финансовата криза, както и 76.6% през 2017-та година, съгласно данните на НСИ. Казано по друг начин, налице е минимално подобрение в стандарта на живот въз основа на ръста на приходите и разходите.

Ако се чудите за какво се повишават най-много разходите на домакинствата, то отговорът може и да ви изненада – за влог. Този разход се повишава с цели 237.5%.

Следващите два разхода, с най-голямо повишение в процентно изражение, са за данъци и за социални осигуровки! Те нарастват с по над 120%.

Храната, която е най-големият разход по абсолютна стойност, поскъпва с под 20% за разглеждания седемгодишен период, което намалява относителното тегло на това перо в общите разходи.

Иначе разходите за жилища, горива и електроенергия и вода, които са с второто най-голямо тегло сред разходите, бележат повишение от малко над 50%.

При брутните доходи, тези от работна заплата, които са и с най-голяма тежест, растат с 52%. С най-много, в процентно изражение, се повишават регулярните трансфери от други домакинства – с цели 111%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *