post

Печалбата на банките в България надхвърли един милиард лева в края на август – 1.088 млрд. лв. През същия период от миналата годината печалбата е била 913 млн. лв. Това се вижда от данните на Българската народна банка.

Спрямо 2017 г. са намалели и разходите за обезценка – за осемте месеца на т.г. те са 301 млн. лв., при 329 млн. лв. година по-рано.

Кредитирането продължава да расте, което е видно от брутния кредитен портфейл на банките. Само за месец увеличението е с близо 450 млн. лева. Кредитите за домакинства са се увеличили с 0.9% като нарастват и кредитите за нефинансови предприятия, други финансови предприятия и за сектор държавно управление.

Депозитите в системата също се увеличават с близо 1% и в края на август възлизат на 88.7 млрд. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *