post

Общите загуби, т.е. размерът на нетните ползи за обществото, които не са се случили в резултат от забавяния или прекратяване на проекти поради оспорване на процедурите в областта на околната среда за периода 1 януари 2007 г. до 31 януари 2018 г. е около 2.7 млрд лв. Това са данни от изследване за обществена цена на забавени инвестиционни намерения в областта на опазването на околната среда, направено от КС2 по поръчка на Министерството на околната среда и водите. Те бяха представени от доц. Красен Станчев, гл. ас. Димитър Чобанов и Любомира Димитрова в Националния пресклуб на БТА, пише econ.bg.

Общите загуби са сравними с обема на загубите от природни бедствия и промишлени аварии за периода 2010 – 2017 г., според авторите му.

В обхвата на анализа са включени договори/ проекти, получили обществен отзвук; отложени проекти при изграждането на националната инфраструктура; проекти и договори, по които са предизвикани съдебни дела. Между тях са проектът за добив на злато при Ада Тепе край Крумовград (неподписана оценка за въздействието върху околната среда и протести срещу предвижданата първоначално цианидна технология, от която впоследствие самият инвеститор се отказа), за благородни метали край Трън (спрян от местните жители на референдум), инвестиционни намерения в национален парк “Пирин” (за плана на който се чака окончателно решение на Върховния административен съд) и природен парк “Витоша” (без актуален план за управление заради липса на становище от министерството дали се нуждае от ОВОС), строителството на магистрала “Струма” (чието трасе в района на Кресненското дефиле беше оспорено от граждани в съда).

Изследователите са посочили, че анализът е основан на консервативни допускания, а обобщените в него резултати представляват минимален сценарий на ефектите.

Пропуснатото потребление е оценено на 343 млн.лв., отрицателните фискални ефекти, като несъбрани данъци са определени на 277 млн. лв. Според изследователите всеки ден отлагане или прекратяване на проект води до загубена нетна полза за обществото и икономиката от 952 595 лв.

Негативните последици за обществото във вид на пропуснати ползи като потребление, спестявания, данъци и осигуровки са общо 505 млн. лв., според оценките на изследователите, а нетната стойност на пропуснатите ползи от нереализирани инвестиции след периода на забава достига 498 млн. лв. Загубите на собствениците на земи и гори в близост или в границите на защитени територии по Черноморието и в планински местности са оценени на 416 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *