post

България влиза с десет компании в годишната класация на най-големите компании по приходи в Югоизточна Европа – TOP 100 SEE за 2017 г.- с една повече от предходното издание, изготвяно от SeeNews – независим доставчик на бизнес информация.

Две са българските компании, които влизат в първите десет – на пето място се нарежда „Лукойл Нефтохим Бургас“, а на шесто-„Аурубис България“, която се изкачва с шестпозиции  спрямо миналогодишната класация. Компанията е най-големият български износител, формиращ 9% от износа на страната. „Аурубис България“ е единствената българска компания, която попада в класацията на десетте най-динамично развиващи се компании в региона и заема шесто място.

Дванадесет са новите компании, които влизат в класацията, адве от тях са български –„Сакса“, която заема 95-а позиция, и „АстраБиоплант“, на 97-а. И двете са в петролно-газовия сектор.

Класацията обхваща нефинансови дружества, регистрирани в Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Словения, Сърбия, Румъния, Черна гора и Хърватия. Първоначалният масив от анализирани компании надхвърля 2900.

Анализът определя 2017 като година с изключително увеличение на приходите в региона в период на устойчив растеж.Общият приход на стоте компании, включени в класацията, е 113,9 млрд. евро –   повишение от 12,5% спрямо класирането за предходната 2016 година. Същевременно печалбата бележи още по-рязко повишение с ръст от 22% за същия период спрямо предходната година, изразяващ се в 4,9 млрд. евро.

По отношение участието на икономическите сектори – петролната и газовата индустрия и  търговията на едро и дребно са представени с по 24 компании в класацията, електроенергийният – с 14, автомобилният – с 11, плюс трикомпании производители на гуми, които попадат в сегмента на каучуковата продукция. Металопроизводствотоучаства в класацията с пет компании,  а фармацевтичният и селскостопанският сектор- с по три.

Секторите, чиито представители намаляват в сравнение с предходната година, са напитки и тютюневи изделия, телекомуникации и транспорт. Прави впечатление, че ИТ секторът не попада в класацията въпреки ролята му на основен двигател в много от регионалните икономики и въпреки факта, че създава хиляди работни места и е основен участник в едни от най-мащабните сделки по придобивания и сливания в последните години.

Увеличението на частното потребление, наред с нарастващите разполагаеми доходи, изтласка икономическия растеж в Централна и Югоизточна Европа до 4% през 2017 г., от 3,5% година по-рано, надхвърляйки средния ръст за Европейския съюз. Благоприятната външна среда, включваща здравословното представяне на икономиките в ЕС – основният търговски партньор в региона –  и глобалното подобрение на потребителските цени доведоха до допълнителен подем на икономиките в региона. Банките бяха стабилни, финансовите пазари, с изключение на Румъния, останаха спокойни, а безработицата отбеляза низходящ тренд.

Освен детайлен секторен анализ, изданието включва и интервюта с АрупБанерджи, регионален директор за страните от ЕС в Световната банка,  Янез Копач, директор на Секретариата на Енергийната общност и бивш министър на финансите на Словения, и Майкъл Пайер – генерален директор на IBM Югоизточна Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *