post

Финансов ресурс от близо 353 млн. лева по Оперативна програма “Региони в растеж” е заделен в два фонда, които ще оперират в три региона в страната. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, предаде БТА.

Финансовият ресурс е предоставен от Фонд “Мениджър на финансовите инструменти в България” и средствата могат да бъдат реално разпределяни в проекти.

За Северна България чрез Регионален фонд за градско развитие се дава възможност за финансиране на проекти до 210 милиона лева. Те включват финансова подкрепа от ОПРР, която е в размер на 130 милиона лева. В рамките на този ресурс средствата могат да бъдат разпределяни в различни типове инвестиции. За градска среда – мерки за градски транспорт, спортна и културна инфраструктура, но само такива, които генериран приходи и могат да гарантират възвращаемост на проекта.

Друг тип проекти, които могат да се финансират по програмата, са свързани с културно-историческото наследство. Част от средствата могат да бъдат насочени и към мерки за енергийна ефективност на двуфамилни жилищни сгради.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *