post
Ще бъде създаден Национален регистър на социалните предприятия и отличителна сертификационна марка за социалните предприятия, техните стоки или услуги. Това приеха окончателно депутатите. Марката ще се предоставя за безвъзмездно ползване.
Регламентира се и обособяването на стопански отрасъл със социална насоченост, който се очаква да генерира  положителна социална добавена стойност, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението. Така близо 2% от Брутния вътрешен продукт на страната трябва да бъде постигнат до 2021 година чрез дейността на предприятията от социалната и солидарна икономика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *