post

Общият индекс на цените на производител през септември 2018 г. нараства с 3.7% в сравнение със същия месец на 2017 г., съобщи Националният статистически институт.

Увеличението се дължи на поскъпването в енергетиката с 4.2% и в преработващата промишленост с 3.8%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – с 3.0%.

От данните на НСИ се вижда, че поскъпването затихва след пика от 6.8% през юни и стойността на показателя през септември е най-ниската за последните пет месеца.

В преработващата промишленост най-голям годишен ръст статистиците отчитат при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 5.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, производството на химични продукти и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм – по 4.7%. Намаление на цените е регистрирано при производството на основни метали – с 1.0%

Увеличението на заводските цени спрямо август е средно с 0.3%. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.5%, и в преработващата промишленост – с 0.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление – с 0.2%.

За месец най-много поскъпва производството на химични продукти – с 1.3%, и производството на облекло – с 1.0%, а намаление е регистрирано при производството на основни метали – с 1.2%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси – с 0.5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *