post

Правителството прие Решение, с което одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

От бюджета на Министерството на икономиката по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат предоставени средства за изграждането на кръгово кръстовище на републикански път 1-5 „Димитровград – Хасково“. Изграждането се прави във връзка с изпълнението на приоритетния инвестиционен проект „Завод за производство на кабелно оборудване Хасково/Димитровград“ на „Язаки Българи“ ЕООД. Инфраструктурата ще бъде собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се ползва от всички преминаващи, в това число и от предприятията в района, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на предвидената инфраструктура ще способства за увеличаване на темпа на развитие на производствената дейност и в съседните индустриални имоти в общините Димитровград и Хасково.

От бюджета на Министерството на икономиката също на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се предоставят средства за изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Ломско шосе и ул. „Полето“ в регулацията на гр. Костинброд, област Софийска. В града се изпълнява инвестиционен проект „Разширяване на производствената база“ на „Ролпласт Груп“ АД, сертифициран през 2017 г. по реда на ЗНИ. Инфраструктурата ще се ползва от всички съществуващи и потенциални потребители при равни и недискриминационни условия, включително и предприятията от промишлената зона на гр. Костинброд, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на кръговото кръстовище ще допринесе за канализиране на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение, както и за по-добро регулиране на движението, което е с висока степен на натовареност.

Съгласно друго правителствено решение от бюджета на Министерството на икономиката на област Пловдив ще се предоставят средства за изграждане на елементи на общинска инфраструктура. В с. Царево ще бъде изградена канализация и продължен общински път, изграден с асфалтова настилка. Там се изпълнява инвестиционният проект „Технолинк Парк“ на „Интерлинк Груп“ АД.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична общинска собственост на община Марица и ще се ползва от компаниите в индустриална зона Марица, както и от техните клиенти, доставчици и служители. Инфраструктурната обезпеченост на зоната ще я направи по-привлекателна за нови инвестиции, спомагайки за благоприятното развитие на целия регион.

Община Марица е на едно от челните места по привлечени инвестиции и изграждането на упоменатата инфраструктура ще допринесе за по-нататъшното развитие на Индустриална зона Марица, което ще има благоприятно въздействие върху целя район.

На правителственото заседание също така е взето решение имот – частна държавна собственост в с. Герман, да бъде апортиран вместо в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД в „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София с оглед необходимостта от създаване на архивохранилище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *